BLAGOVNA ZNAMKA TEPS

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za intelektualno lastnino

Na podlagi drugega odstavka 103. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/2006 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) in prijaviteljeve zahteve za registracijo znamke izdaja

ODLOČBO O REGISTRACIJI ZNAMKE

Registrira se
ZNAMKA

Registrska številka
200870829

prikaz znamke

Imetnik: TEPS nepremičnine d.o.o. Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3, 3000 Celje

Datoteke za prenos

041 - 653 378