E-delo

V letu 2006 je podjetje Teps prijavilo Projekt E –DELO, v sklopu Evropskih programov Leonardo da Vinci. Program je bil potrjen s strani nacionalne agencije, kar je pomenilo dejansko izvedbo projekta, s pričetkom v juniju 2006.

Projekt naslavlja prioriteto možnosti razvoja evropskega trga delovne sile. Pripravljen je bil v sodelovanju s šestimi mednarodnimi partnerji, med katerimi so tako privatna podjetja, univerza, srednja šola, razvojna agencija, kot tudi neprofitna organizacija.

Cilji projekta so bili spoznati E – delo v praksi v organizacijah in deželah partnericah, spoznati vidik delodajalca, zaposlenega, ki dela na domu, zakonodaje, ki to področje ureja, ter potencialne možnosti dodatnih storitev z izvajanjem e-dela za podjetnike, prav tako pa tudi spoznati orodja in tehnike, ki se pri tem uporabljajo.

Izvedene so bile mobilnosti 14 oseb, zaposlenih in zunanjih sodelavcev podjetja,
ki so bili na vsako mobilnost ustrezno pripravljeni (spoznali deželo, v katero so odšli, partnersko podjetje, osvojili namen in cilje projekta).

Vsem partnerskim organizacijam je bila predstavljena naša dežela, podjetje, projekt, prav tako pa tudi vključenost podjetja v nacionalni informacijski grozd GIZ E-aliansa in kovinarski grozd Jagoda Šentjur, kjer je podjetje sodelovalo pri animaciji in izvedbi določenih aktivnosti med člani.

Primerjalne analize so bile izvedene po vsaki izvedeni mobilnosti.
Projekt je bil uspešno zaključen do konca leta 2007. V pripravi pa so nadaljnje aktivnosti, h katerim smo povabili tudi člane informacijskega grozda, od katerih se jih je dovolj odzvalo na povabilo in že podpisalo pismo o nameri.
Vsi od tujih partnerjev so izrazili interes po nadaljevanju skupnih aktivnosti, za katere bodo prijavni roki v projektnem obdobju 2007-2013, kjer smo že prijavili naslednjo fazo izvajanja in razvoja E-dela.

Naša študentka, ki že nekaj let uspešno sodeluje s Tepsom na področju nepremičnin po sistemu e-dela, je iz lastnega interesa prijavila diplomsko nalogo na temo E-delo in jo zagovarja v tem letu na pravni fakulteti, kjer se pripravlja na diplomo.

Koordinator projekta: Zdenka Jagodič, Teps, d.o.o.

041 - 653 378