Načela poslovanja

V skladu z lastnim projektom ODLIČNOSTI pri delu v podjetju Teps PNM d.o.o. upoštevamo naslednja načela odličnosti:

1. USMERJENI SMO V REZULTATE
Kvalitetno zadovoljujemo potrebe vseh naših partnerjev - kupce, dobavitelje in zaposlene

2. OSREDOTOČENI SMO NA ODJEMALCA
Pri svojem delu upoštevamo lojalnost, zvestobo, optimiranje tržnega deleža, prepoznavanje potreb sedanjih in prihodnjih odjemalcev

3.VODITELJSTVO IN STANOVITNOST NAMENA
Jasni smo v namenu in enotni v spodbujanju k takemu delovanju.

4. UPRAVLJAMO NA PODLAGI PROCESOV IN DEJSTEV

  • razvijamo medsebojno povezanost
  • odločitve, s katerimi vplivamo na izvedbo in načrtovane izboljšave naredimo na podlagi verodostojnih informacij in z upoštevanjem vpliva na zadovoljevanje potreb vseh interesnih skupin

5. RAZVOJ IN VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH
Med zaposlenimi ohranjamo kulturo zaupanja, prepoznavanje organizacijskih vrednost in njihovo uresničevanje

6. STALNOST UČENJA, INOVIRANJA IN IZBOLJŠAV
Naš moto je znanje, ki ga stalno pridobivamo, ohranjamo in izmenjujemo, prav tako izkušnje in ohranjamo željo po nenehnem usposabljanju in inoviranju

7. RAZVIJAMO PARTNERSTVA in sodelujemo pri izgradnja odnosov

8. RAZVIJAMO DRUŽBENO ODGOVORNOST in prepoznavamo etična načela ter presegamo pričakovane okolja

KLJUČNA STVAR V NAŠI FIRMI JE

  • Smo prepoznavni kot partner uspešnih
  • Da imamo zadovoljne stranke in zaposlene
  • Da vse svoje delo dobro prodamo in vlagamo v razvoj in štipendijski sklad
  • Z izobraževanjem in z znanjem do uspeha
  • Sodelujemo s kreativnimi sodelavci, ki pri tem osebno rastejo in pridobivajo na strokovnem področju
  • Smo odprti za nove ideje in realiziramo zastavljene cilje
041 - 653 378