Poslanstvo, vizija, cilji

POSLANSTVO PODJETJA
Naše geslo oziroma naš moto se glasi TEPS PARTNER USPEŠNIH.
Z dolgoletnimi izkušnjami, pridobljenim znanjem in zaupanjem razvijamo kvalitetne storitve, s katerimi podjetnikom nudimo celovite rešitve pri poslovanju, strankam pa zagotavljamo zadovoljstvo in pristen poslovnih odnos.

VIZIJA TEPS d.o.o.
Naše podjetje je in bo postalo še močnejši poslovni partner na področju sodelovanja s podjetniki malih in mikro podjetij. Naša vizija je, da smo drugi najbolj prepoznavni partner na področju nepremičnin na Celjskem in prepoznan v slovenskem merilu.Izvajamo poglobljeno kvaliteto storitev za podjetnike, saj jim želimo poleg storitev evidentiranja preteklih dogodkov v računovodstvu zagotoviti tudi širok izbor možnosti investiranja v nepremičninske naložbe, potrebno podporo pri vključevanju v evropski in balkanski trg in z izkušnjami zagotoviti sodelovanje pri povezovanju partnerstev med enakimi in različnimi dejavnostmi na regijskem ali na širšem področju Slovenije.

STRATEGIJA PODJETJA
Strategija podjetja pomeni uresničevanje vizije. V podjetju želimo biti strokovno usposobljeni za izvajanje zastavljenih ciljev. Želimo se razširiti, zaposliti prave sodelavce, zato se tudi dodatno izobražujemo. Naše vrednote so zadovoljni naročniki. Neprestano uvajamo nova znanja v prakso. Smo natančni in pravočasni. Obvladamo timsko delo, samo samoiniciativni in pripadni.

CILJNO VODENJE PODJETJA

Dolgoročni cilji našega podjetja:

  • povečati razpoznavnost podjetja v ožjem in širšem okolju
  • ustvariti dober podjetniški tim
  • uspešen programiran razvoj nadaljnjih sedem let
  • parmanentno usposabljanje zaposlenih
  • poslovno sodelovanje v partnerstvu
  • letno povečanje zaposlenih za eno osebo


Kratkoročni cilji podjetja:

  • konstantno povečati dejavnost računovodstva za 30% v primerjavi z letom prej
  • ustvarjati dobiček pri prometu z nepremičninami, ki presega dejavnost računovodstva
  • uvesti stimulativno nagrajevanje zaposlenih po prometu in dobičku


DELAVNA MOTIVIRANOST
Motivacija je pomembna aktivnost, s katero si vodje prizadevajo prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegli rezultate, ki so pomembni za njihovo organizacijo. Vsak vodja se prej ali slej spopade z izzivom, kot je motiviranje delavcev. Delavec pa je pripravljen na zahtevne in odgovorne naloge šele takrat, ko se na delavnem mestu počuti spoštovan, opažen in ima občutek, da bo do popolnosti uresničil svoje potenciale. Vse več delodajalcev se zaveda, da so ljudje delavni in odgovorni in se nalogam ne izogibajo, če je njihovo delo dovolj cenjeno, delavno okolje prijetno ter jim omogoča zadovoljevanje višjih potreb. V podjetju smo lani organizirali delavnico z naslovom UŽIVAJ V DELU.

041 - 653 378